Radní Hustopečí schválili vypsání veřejné zakázky na výběr dodavatele projektu. „Mohlo by být vybudované už příštím roce," ozřejmila tamní starostka Hana Potměšilová.

Nová parkovací místa mají být též v ulici Svatopluka Čecha. Radní uložili majetkoprávnímu odboru zadání projekční práce. „Studie je hotová a jednali jsme i s obyvateli," doplnila Potměšilová.

Radní se zabývali i špatným stavem parkování v ulicích Dvořákova, Šafaříkova a Nerudova, na které je upozornili lidé.