Co ředitelka po svém jmenování městskou radou například řekla?

O NÁSTUPU. „Znamená to pro mě obrovský závazek a v neposlední řadě také novou výzvu."

O NÁVRATU. „Za mého předchozího působení jsem například uvedla na kulturní scénu ,muzeum Pod vodárnou' s moderními expozičními prostory, které v tu dobu bylo jen prázdným nevyužitým kioskem. Z objektu bývalého muzea v neutěšeném stavu vzešel dnes hojně navštěvovaný Lichtenštejnský dům s Turistickým informačním centrem a se stálou panelovou výstavou z historie rodu Lichtenštejnů."

O PLÁNU. „Je zde dlouhodobé volání odborné i laické veřejnosti po důstojné prezentaci regionu, ve kterém žijeme. Takže si myslím, že vybudování stálé národopisné expozice Podluží v adekvátně zvolených prostorách by mohlo být tou cestou i cílem, nejlépe opět financovaným z prostředků Evropské unie."

O ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTÍ. „Pokud vím, na muzeum byl vždycky tak trochu vyvíjen tlak, aby vystoupilo z vlastního stínu přísně uzamčené vědecké instituce a trochu více se otevřelo veřejnosti. Ne všem se ale zase potom líbilo, že muzeum supluje kulturní středisko. Takže já variantu legitimního rozšíření spektra činností naopak vítám a nespatřuji v tom nic nestandardního. Tento model úspěšně funguje v mnoha dalších městech a nikdo s tím nemá problém. A už vůbec si nemyslím, že by tím stávající muzeum bylo nějak dehonestováno nebo ztratilo svůj kredit."

O ANGAŽOVANOSTI V POLITICE. „I když pro některé to bude možná překvapením, ale nejsem členkou žádné politické strany, žádného politického hnutí ani žádného občanského sdružení."