Podle něj je důležité snažit se o začleňování uživatelů bytů do společnosti, a to i na trhu práce. „Na rozdíl od nepromyšlených řešení máme v tomto případě jistotu úspěchu. Budoucí uživatelé jsou již nyní připravováni v jakési cvičné domácnosti v Klentnici,“ doplnil Šlapal.

Domov pro lidi se zdravotním postižením na Břeclavsku funguje nejen v Klentnici. Od roku 2015 je v provozu i chráněné bydlení pro dvanáct osob v Mikulově, to lednické má zpoždění. „Projekt zkomplikovala různá povolení. Vnímáme stále stejně pozitivně, že umožní lidem s fyzickým omezením zapojit se do běžného života,“ řekl lednický starosta Libor Kabát.

Termín dokončení stavby je plánovaný na konec příštího roku.

DOMINIKA SOUČKOVÁ