Návštěvníci uvidí vyobrazení ptáka, objeví tam i údaje, v kterém ročním období se konkrétní druh v České republice vyskytuje. „Jsou tam kachny potápivé, plovavé, volavky nebo někteří dravci," zmínil vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Druhý infopanel nahradil postarší už nevyhovující pod Stolovou horou. Ochránci přírody na něm představují, jakými postupy pečují o pálavskou přírodu. „Vysvětlujeme, proč se louky kosí, proč je potřeba pastva, proč se vyřezávají náletové dřeviny a podobně," informoval Kmet.

V závěrečném hlasování uspěl projekt „Proměny v čase – Instalace panelů s historickými snímky Břeclavi“.
Participativní rozpočet: lidé v Břeclavi vybrali panely s historickými snímky

Začátkem příštího týdne budou dávat další informační panel směrem k červené turistické stezce z Dolních Věstonic na vrchol Děvína. Vysvětlí zásahy pod Děvičkami. Například proč je potřeba tamní lesní porosty prosvětlovat. „Budeme dávat další informační panel i na novou pozorovatelnu na jižním březhu Hlohoveckého rybníka," doplnil Kmet.