Proti rozhodnutí se odvolaly aktivistické spolky Voda z Tetčic a Děti Země. „V podrobném odvolání s jedenácti body hlavně rozporujeme hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, které obsahuje nejasné a obtížně vymahatelné podmínky, takže k uloženým kompenzacím nemusí ani dojít,“ zmínil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Aktivisté zpochybňují například umělé povodňování nebo využívání vody na závlahy. Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře spolky připomínky vznesly už v průběhu správního řízení ve formě námitek. „S nimi se kvalifikovaně vypořádal Krajský úřad Jihomoravského kraje v rámci odůvodnění rozhodnutí," zmínil Chmelař.

Zamilovaný pár z Hané vyrazil o víkendu na jih Moravy a ulovil obřího sumce
Životní úlovek v Nových Mlýnech. Vytáhli sumčí monstrum, vážilo sedmdesát kilo

Voda z Tetčic dokonce obvinila Povodí Moravy z možného ovlivňování odboru životního prostředí jihomoravského krajského úřadu ve svůj prospěch. To vodohospodáři odmítají. „Postupujeme zcela standardně v souladu se zákonem. Na podobné útoky nebudeme reagovat," reagoval Chmelař na dotaz Deníku.

O odvolání obou spolků rozhodne ministerstvo zemědělství. Chmelař nechtěl odhadovat, jak dlouho může rozhodování ve věci odvolání trvat.

  • Vodohospodáři s ochránci přírody usilují o změnu v hospodaření s vodami na Nových Mlýnech
Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Mluvčí rezortu Vojtěch Bílý v minulosti sdělil, že u plánovaných opatření na Nových Mlýnech se jedná o velmi podstatné zabezpečení objemu vody bez nákladů na vybudování nového vodního díla v regionu. Zástupci ministerstva také zdůraznili, že je potřeba na jihu Moravy udržet zemědělství a produkci ovoce a zeleniny. „To by při opakovaných suchých obdobích bez závlah nebylo možné. Podobně je také zajištěný dostatek vody na zaplavování lužního lesa, který by jinak další období několika za sebou jdoucích suchých let nepřežil," upozornil mluvčí Bílý.

Rozkolísání hladiny Nových Mlýnů podporuje i Agentura ochrany přírody a krajiny.

Pokud bude hladina střední Novomlýnské nádrže kolísat v rozsahu, který je stanoven v závazném stanovisku záměru, který posuzoval vliv na životní prostředí, povede to podle zástupců agentury ke zlepšení přírodních podmínek.

Výstavba klapkového jezu na Dyji vyjde na bezmála sto osmdesát milionů korun. Hotová má být v listopadu 2025.
VIDEO: Na Dyji postaví klapkový jez. Pomůže zavodnit lužní lesy na Soutoku

Kolísání hladiny je stanoveno tak, aby nedocházelo k poškozování ptačích hnízd zaplavováním a naopak aby vznikaly cenné přírodní biotopy v době, kdy je to nejvíce potřeba. Voda bude využívaná také pro zaplavování vysychajících lužních lesů na dolním toku Dyje. „Samo rozkolísání hladiny je návratem k přirozenému stavu, v minulosti byly mělčiny a mokřady s proměnlivou výškou hladiny běžné. Na jaře přicházely povodně, léta byla sušší. Současný stav nevyhovuje ani ochraně přírody, ani vodohospodářům,“ přiblížil v létě Stanislav Koukal z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Rozkolísání hladiny je podle ochránců přírody jen jedním z mnoha opatření, která by měla zlepšit přírodní podmínky v řadě cenných míst na jihu Moravy. Dosavadní mnohaleté udržování stálé hladiny nevyužívalo všechny možnosti, které by mohla Věstonická, tedy střední nádrž poskytovat – jak pro přírodu, tak pro hospodaření s vodou.

Co by znamenalo rozkolísání hladiny Nových Mlýnů?

  • Po schválení změny nakládání s vodami by vodohospodáři mohli požádat o změnu manipulačního řádu, což je vlastně manuál k obsluze vodního díla. Ten by umožnil kolísání hladiny. Během podzimu a zimy by Povodí Moravy šlo s hladinou postupně nahoru až na úroveň 170,35 metrů nad mořem, na jaře a v létě půjde hladina postupně dolů na kótu 169,85 metrů nad mořem.
  • Vodohospodáři tvrdí, že možností napustit v průběhu zimy nádrž ze zvýšených průtoků na kótu 170,35 metrů nad mořem získají pro jižní Moravu, která je regionem nejvíce postiženým suchem, až devět milionů kubíků vody navíc. Tuto vodu pak plánují využívat pro nadlepšování průtoku v řece Dyji pod vodní nádrží v období sucha, ekologické odběry pro Zámeckou Dyji, Trníček, Mlýnský náhon i Kančí oboru. A také k takzvanému povodňování lužních lesů pod vodní nádrží, kdy do této oblasti dostanou větší množství vody, které doplní chybějící zásoby podzemních vod.
  • Navrhovaná opatření mohou podle Povodí Moravy pomoci zmírnit dopady klimatické změny, jež se projevuje mimo jiné i ztrátou povrchových vod v soustavách jihomoravských rybníků. S ohledem na zvyšující se zemědělské sucho na jižní Moravě vodohospodáři také předpokládají využívání vody z nádrží pro zavlažování zemědělských plodin.