Vyskytují se tam vzácné druhy ekosystémů, lužní lesy, jsou také místem hnízdění chráněných druhů ptáků, obojživelníků a dalších živočichů. Jedná se o výskyt významných druhů nebo stanovišť z evropského seznamu. „Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak je jihomoravská příroda evropsky i celosvětově unikátní. Vyhlášení nových přírodních památek pomůže zvýšit nejen ochranu významných lokalit, ale i povědomí o důležitosti péče o přírodu na území našeho kraje,” upozornil náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.

Nové přírodní památky vyhlásili krajští radní na svém posledním zasedání.