Ve chvíli, kdy více zaprší, se v daném území podle tamních obyvatel drží voda. „Jakákoliv výstavba v této lokalitě bude vyžadovat vysokou navážku. Vytvoří se tak poldry, které budou ohrožovat naše zahrady, které jsou položené o něco níže," zmínil obavy obyvatel Fibichovy ulice Libor Buchta.

Pozemky, na kterých se má v budoucnosti stavět, patří Janu Vavrečanovi. Ten však ujistil, že obyvatelé nemusí mít obavy. „Na základě geologického průzkumu byl zpracován posudek vsakování dešťových vod, ze kterého vyplývá, že lokalita má dostatečný potenciál pro vsakování. S celoplošným zvyšováním terénu nepočítám," reagoval Vavrečan.

Spor s ním v minulosti řešili také zahrádkáři. Řada z nich však nemá k pozemkům, které užívají, žádný majetkový vztah. „Jsme ochotní zahrádkářům nabídnout louku vedle veslařského areálu. V současnosti jsou na soukromém pozemku," podotkl starosta Břeclavi Pavel Dominik.