„Jedná se nejucelenější 
a nejpropracovanější kolekci základních typů lidového oděvu z oblasti jižního Brněnska, kam patří i Vranovice," vyjádřila se etnografka Soňa Nezhodová z Hustopečí.

Právě pod jejím odborným vedením byla původní podoba znovu vytvořena. Vranovičtí se tak mohou pyšnit unikátní kolekcí klasické formy slavnostního oděvu svých předků. „Obléci takový kroj, to je projev kultury," konstatovala Nezhodová.

A pokračovala. „Kroje na Židlochovicku zastihl jejich vrchol v roce 1848, pak vše za své vzaly civilizační vlivy. V případě Vranovic sehrála roli především výstavba železnice a industrializace společnosti v důsledku výstavby cukrovaru. Můžeme však předpokládat, že velkou podobnost s Vranovicemi měly kroje v Přibicích, Ivani 
a Uherčicích," objasnila.

První rekonstruovaný vzorový pár vznikl před čtyřmi lety. Tomu předcházely dva roky bádání v archívech a muzeích. Pomohly i staré fotografie či vzácné oděvní kousky ukryté ve starých skříních vranovických obyvatel. A čtyři roky se sháněly peníze na pořízení větší kolekce. Podařilo se. Osmdesáti tisíci korunami přispěla i sousední Ivaň, která bude kroje po dohodě také využívat. Nejvíc, čtvrt milionu, zaplatí Vranovice.