Dětské hřiště v Charvátské Nové Vsi, které zde před volbami slavnostně otevřeli zastupitelé, dnes budí u některých maminek jen rozpaky. Přestože je nové, přes den si tam většinou žádné děti nehrají. Večer se na stejné místo stahuje mládež, která po sobě zanechává odpadky a nedopalky od cigaret.

„Chodí si za mnou stěžovat maminky, kterým hřiště nevyhovuje. Je pokryté takovou vrstvou písku, že se tam vůbec nedá vjet s kočárkem. Navíc se písek dětem dostává nejen do bot a plínek, ale i do očí. Zaznamenal jsem i obavy, zda není písek závadný nebo dokonce dovezený jako naplavenina z Dyje,“ popsal bývalý zastupitel Václav Pešek.

Podle tajemníka radnice Dalibora Neděli písek u všech hřišť, která spadají do kompetenci města, pochází z pískovny u Žabčic. „Písek uskladňuje firma Tempos. Každoročně necháváme dělat jeho rozbor. Navíc jednu třetinu písku každý rok měníme,“ řekl.

Z jeho vyjádření vyplývá, že nelze příliš ovlivnit, aby se na hřiště nestahovala mládež. „Hřiště má svůj provozní řád, který by se měl dodržovat. Správcem objektu je slovácký krúžek. Podle mě se o hřiště stará dobře,“ doplnil.

Vedoucí břeclavského oddělení hygieny dětí a dorostu krajské hygienické stanice Jitka Svobodová žádné stížnosti na hřiště v Charvátské Nové Vsi dosud nezaznamenala. „Nám venkovní hrací plochy ani nepřísluší. V tomto případě jsou v kompetenci města,“ sdělila Svobodová.

Jak doplnila, loni na hřišti zkoumali kvalitu písku a vše bylo v pořádku. „Letos jsme zatím testy z finančních důvodů neprováděly,“ uvedla.

Místním, kterým vadí bezohledné chování mládeže, nabízí Nikola Nováková z odboru školství, kultury, mládeže a sportu jednoduché řešení: „Pokud někomu chování některých jedninců vadí, může zavolat městskou policii, která by měla zjednat pořádek.“