Nově tedy může společnost Vodovody a kanalizace Břeclav zpracovat kal přímo tam, kde vzniká a nemusí jej odvážet ve velkých objemech. „S budováním kalového hospodářství přímo v úpravně pitné vody v Lednici jsme začali loni v září. Máme za sebou zkušební provoz, zpracovali jsme první odpad z kalů. Vše funguje, jak má,“ uvedl předseda představenstva vodárenské společnosti Dalibor Neděla.

Po poslední rekonstrukci v roce 2007 se zvýšila kapacita z původních sto na 140 litrů za sekundu. Důvodem vybudování kalového hospodářství je nedostatečná kapacita kalových polí. „Do této doby byly odpadní vody odváděné gravitačně přes odsazovací jímku. Tam docházelo k sedimentaci kalu a odsazená voda byla čerpána zpět do procesu úpravy vody. Kal pak mířil na kalová pole a fekální vůz ho vyvážel k další likvidaci,“ popsal ředitel břeclavských vodáren Milan Vojta.

Bývalý ředitel Národního vinařského centra ve Valticích Pavel Krška.
Začátky Salonu vín ve Valticích: turisté k nám zabloudili, vzpomíná bývalý šéf

Kromě nedostačující kapacity kalových polí se navíc kal vysušoval velmi pomalu a odvážení řídké formy bylo značně neekonomické. Proto společnost přistoupila ke stavbě nového objektu kalového hospodářství s linkou odvodnění kalu pomocí komorového kalolisu, kdy vznikne pevná forma, kterou pracovníci odváží v kontejnerech. „Nově tedy zpracujeme až 120 kubíků odpadní vody za dva dny. Vše je už vyzkoušené a výsledný produkt už máme také k dispozici. Zajistili jsme také firmu, která zařídí jeho další likvidaci formou kompostování,“ zmínil Vojta.

Úpravna vody v Lednici vznikla na počátku šedesátých let minulého stoletév rámci skupinového vodovodu mezi Lednicí a Mikulovem.