Radnice jej nechala zřídit v Hájové ulici za poštorenským hřbitovem. „Sběrné místo Hájová bude sloužit pro ukládání odpadu pro občany z Poštorné, Tovární kolonie, Habrové seči nebo Charvátské Nové Vsi. Lidé díky němu ušetří čas, protože už nebudou muset vozit odpad až do sběrného dvora v Břeclavi, a zbytečně tak projíždět celým městem,“ uvedla mluvčí radnice Jana Pelcová.

Jak poznamenala, nedaleko nového sběrného místa se nacházejí dvě velká přilehlá sídliště, a i pro jejich obyvatele bude likvidace odpadu dostupnější.

Otevření nového sběrného místa využili zástupci radnice také k představení nového elektrického nákladního automobilu s nosností až pět set kilogramů. Stroj mají od srpna 2021 ve svém vozovém parku tamní Technické služby. „Elektromobil, který jsme pořídili, navazuje na směr, kterým se jako město vydáváme. Chceme být město ekologických investic. Máme autobusy, které jsou relativně čisté, a teď se přidáváme k těm, kdo mají ve svém vozovém parku elektromobily. Protože tato vozidla jezdí primárně uvnitř města, slibujeme si od nich menší znečištění jak výfukovými plyny, tak hlukem. Druhé takové auto bude dodáno zhruba za měsíc,“ řekl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

Výhodou elektromobilů mají být nízké provozní náklady a tichý provoz, který umožní Technickým službám zajišťovat vybrané činnosti i v nočních hodinách. „Provoz na pěší zóně, v parcích, při údržbě hřbitovů, zeleně, chodníků, nebo v okolí škol a sportovišť, nebude díky ekologičtějšímu provozu obtěžovat lidi zplodinami ze spalovacích motorů,“ zdůraznila Pelcová.

Podnikatelé mají smůlu

V návaznosti na otevření sběrného místa bude sobota 18. září tou poslední, kdy mohou občané využít mobilního sběrného místa v ulici Záhumní. Po tomto datu mohou plně využívat nové sběrné místo v ulici Hájové. „Při příjezdu na sběrné místo se musí zájemci o uložení odpadu prokázat občanským průkazem s trvalým bydlištěm ve městě,“ připomněla mluvčí.

Na sběrné místo naopak nemohou vozit odpad podnikatelé a nebude možné sem vozit ani stavební suť, pneumatiky a nebezpečný odpad. „Tyto odpady je možné i nadále vozit jen do sběrného dvora AVE v Sovadinově ulici,“ upozornila Pelcová.

Nové sběrné místo bude otevřené od prvního září do jednatřicátého října každou středu a pátek v čase od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne. O sobotách pak v čase od osmi do dvanácti hodin dopoledne.

V zimním období od prvního listopadu do jednatřicátého března bude otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne. O sobotách pak vždy od osmi do dvanácti hodin dopoledne.