„Hlavním cílem bylo zapojení žáků místní školy. Školáci si mohli ‚svůj' stromek nejen vlastnoručně zasadit, ale formou převzetí patronátu také přislíbili, že se o něj budou i nadále starat," uvedl radní obce Jaroslav Čech.

Na podzim sázely stromky starší děti, tentokrát přišel 
na řadu první stupeň žižkovské základní školy. Těm nejmenším pomohli žáci osmého a devátého ročníku.

Odborný dohled držela zahradnická firma Petra Buzrly. Kromě školy přiložili ruce k dílu i dobrovolní hasiči. Zvláštním hostem byl Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka z Hodonína, jehož cílem je zkvalitnit životní podmínky dětí s postižením.

„Děti z Vlaštovky převzaly patronát hned nad prvním vysazeným stromkem. Druhý bude mít v symbolické péči rodina Fabičovicová ze Žižkova, jejichž syn Viktor do stacionáře dojíždí," objasnil Čech.

Celkem 112 stromů

Žižkovští školáci na oplátku obdrželi jako dárek keramický strom, který už zdobí školní chodbu. Škola se domluvila se stacionářem i na další spolupráci. Děti z Vlaštovky přijedou například v červnu na školní olympiádu.

V uplynulém týdnu vysázeli školáci 25 jabloní, deset hrušní a sedm třešní. Dalších čtrnáct stromků věnoval tamní sadař a ovocnář Josef Buzrla. Ke křížku přibyla také jedna mladá lípa.

„Stromky jsou opatřené kůly, cedulkami s označením odrůdy a patrona stromu. Dále pak ochranou proti okusu, pohnojené a zasypané kůrou, aby byly chráněné před vymrznutím a přílišným vysycháním půdy. O vydatnou zálivku se opět postarali naši hasiči," sdělil radní.

Už na podzim Žižkovští vysázeli 56 stromů, převážně švestek a slivoní. V horní části aleje poblíž lokality U lípy přibylo také pět oskeruší 
a jedna mladá lípa.

Nové stromky se tak nyní tyčí po obou stranách aleje. 
V příštích dvou týdnech zbývá ještě Žižkovským vysadit 
v horní části pět moruší, nad kterými převezmou patronát děti z tamní mateřské školy Sluníčko. Počet nově vysazených stromů v aleji tak dosáhne čísla 112.