„Historický atlas měst České republiky svazek pětadvacet – Mikulov prezentuje jihomoravské město, které je ukázkovým příkladem staleté cílené koncepce budování rezidenčního města zasazeného do rámce esteticky stylizované, komponované krajiny. Představuje jedinečný urbanistický celek, který nemá srovnatelné obdoby nejen u nás," konstatoval redaktor dílu věnovaného Mikulovu Robert Šimůnek.

Na publikaci spolupracoval autorský kolektiv mikulovského regionálního muzea a státního okresního archivu se sídlem v Mikulově.