Ten patří k nehlasitějším kritikům. „Máme podezření, že se něco chystá. Ve vyhlášce vzniká něco, co připomíná chaos. Ano, územní plán je zastaralý. Nicméně lidé se v něm už orientují. Teď se například nahrazuje stavba definicí provozní soubor místností, což na rozdíl od stavby není v zákoně definované," sdělil Matuška.

Současně se netajil tím, že Ondrouchovi nedůvěřuje. Poukázal na střet zájmů, kdy jako architekt podle něj zastupuje investory a současně napomáhá vytvářet podmínky právě v jejich vztahu k městu. Ondrouch pochybnosti odmítá. Uvedl, že ve střetu zájmu by byl také Matuška, který provozuje kavárnu a současně spolurozhoduje třeba o vyhlášce stanovující provozní dobu pohostinských zařízení.

Obavy ze změny jsou podle něj zbytečné. „Netýká se jeho (územního plánu – pozn. redakce) věcného obsahu, ale pouze oprav chyb a úprav formulací," poznamenal Ondrouch. A doplnil: „Přínosem bude především zpřehlednění právního prostředí pro stavebníky a s tím související omezení korupčního prostředí. Jinak řečeno – co je (ne)přípustné nyní, bude (ne)přípustné i po změně, jen tato skutečnost bude v územním plánu uvedena precizně."

Další opozičník Luboš Krátký z ODS to ale vidí jinak. „Jsem si jistý, že v novém návrhu změny územního plánu jsou opatření, aby se mohly 
v Břeclavi stavět další obchody. Bez jakékoliv regulace. Zaměřené je to nepochybně na výrobní plochy bývalého podniku Tranza v centru," uvedl Krátký s poukázáním na pozemek u přetížené spojky mezi středem okresního města 
a částí Poštorná.

Starosta Břeclavi Pavel Dominik z Pro Regionu odmítl, že by radnice šla vstříc lobbistům prosazujícím výstavbu dalšího supermarketu. Změny naopak komentuje jako snahu o sjednocení vyhlášek a směrnic tak, aby je šlo vykládat jednotným způsobem. „Chceme, aby se příchozí investoři setkali s vlídným zacházením. Není jich tolik, abychom je mohli vyhánět," uvedl před časem starosta.

Stěžejním se stane hlasování zastupitelstva, které bude 
o platnosti změn rozhodovat. Kolik jich dorazí na schůzi komise, kde se hlavní pozornost upne na Ondroucha, je zatím s otazníkem.