V polovině listopadu díky nim a hnutí Brontosaurus přibyly desítky stromů a keřů v lokalitě zvané Ovčačky za stejnojmennou ulicí. „Po obnově větrolamu k Prútníku jsme se rozhodli pokračovat v obnově protierozních opatření a vysadili další větrolam. Plynule navazuje na ten stávající,“ uvedl v obecním zpravodaji ladenský místostarosta Martin Vlk.

Návrhy studentských prací Ateliéru obnovy památek při Vysokém učení technickém v Brně.
Nová podoba chátrajícího zámku: šanci dostaly návrhy studentů, podívejte se

Odborným garantem projektu byl ekolog Filip Šálek. „Vysadili jsme patnáct neovocných stromů. Duby, lípy a topoly. Dále pak šestnáct ovocných, především třešně, jabloně a hrušně. No a 168 keřů. Mezi nimi lísky, růže, trnky, hlohy, svídy a vrby,“ vyjmenoval Vlk s tím, že Ladenští hodlají pokračovat s výsadbou až k mokřadům u říčky Trkmanky.