A vysvětlení? „Při úvaze ohledně změny je nutné brát v úvahu nejen stávající technické parametry dráhy a objem dopravy, ale i možné technické nároky v budoucnu," stojí mimo jiné ve vyhlášce vydané ministerstvem.

V překladu, podle zprávy ministerstva není u dopravců o úsek dráhy mezi Břeclaví a Znojmem dostatečný zájem, aby mohla zůstat v kategorii celostátní dráhy.

Ta obecně slouží pro mezinárodní a celostátní železniční dopravu.

Mezi uvedenými důvody je zmíněno i postupné zavádění nových systémů na drahách. Ta mezi Břeclaví a Znojmem nenaplňuje aktuální parametry pro zařazení do evropského železničního systému.

Požadavky jsou minimální přepravený objem v nákladní dopravě 900 tisíc tun za rok na jeden kilometr tratě či minimálně 120minutový interval v linkách dálkové dopravy.