„Zpočátku nebyl zájem o přívoz tak velký, ale lidé si na něj zvykají. Původně jsme pro něj měli vyčleněnu jednu loď. Nyní je u přívozu zvonek a turisty přepraví přes řeku ta z lodí, která je k dispozici," řekl Martinek.

Za přepravení přívozem zaplatí turisté dvacetikorunu. Návštěvníci, kteří si před tím zakoupí výlet některou z lodí, mají tuto přepravu zdarma. Lodníci každou sezonu přepraví po Zámecké Dyji v lednickém zámeckém parku zhruba šedesát tisíc lidí.

Přístaviště pro přívoz je 
u silnice vedoucí do Břeclavi, 
v místech, kde se pod hladinou našly tři řady kůlů zaražených do dna. S největší pravděpodobností tam tedy bylo přístavní molo již v době, kdy byl zámek v majetku knížecího rodu Lichtenštejnů.

Zámek v Lednici je zapsaný od roku 1997 na seznamu světových památek UNESCO. Ročně do něj zavítá 320 tisíc lidí.