Jistě, počet ptačích druhů bivakujících na našem sídlišti je poněkud slabší. Ještě, že tu máme na podzim nějaké ty havrany. No a večer tu pro změnu lítají netopýři. Ale s těmi je dialog složitější. Jednak jsou poněkud rychlejší než já a pak, mají ouška naladěná na zcela jinou frekvenci.

Ale abychom se vrátili k té druhové rozmanitosti. Pravda, zapomněl jsem, Ondřeji, na zřídkavé hrdliččí cukrú a občasný přelet holoubka sivého, profesí poštovního. No s tou avifaunou – nic moc.Víte, spíš u nás po ránu uslyšíte halasit hejno drzých vrabčáků než k večeru houkat puštíka. Nebo kulíška nejmenšího.

Na druhé straně musím zdůraznit, že pravidelně komunikuji se savci. Nejčastěji se psem Rexem a kočkou Mindou. Vážně jim nenadržuji, ani je výrazně neprotežuji. Jsou prostě po ruce, když chci znát aktuální názory šelem kočkovitých a psovitých. Jsou prostě k mání. Králíci mne ignorují a s vepři jsem ve při. Ale znáte to. S větší pravděpodobností narazíte u obchodu na čokla jonatánovitého typu než na lamu. Nebo na tapíra. A s krtky také žádná kloudná debata.

Občas je mi vyčítáno mnohé. Ze strany mé choti, mého zaměstnavatele i některých bývalých přátel. Tu a tam mě to rozčílí a někdy i zamrzí. Ale tak už to na světě chodí. Znáte to – kdo nic nedělá, nic nepokazí. Kdo nic nepokazí, je pochválen, a kdo je pochválen, ten je povýšen. A had se dál kouše do svého ocasu.

František z Assisi, jak je známo, také s oblibou hovořil s ptactvem nebeským. Prý i s rybami. A možná i on byl za to mnohokrát kárán a ostouzen. Prohlašuji místopřísežně, že nadále budu rád a s chutí hovořit s obratlými i bezobratlými, pokud o to budou mít zájem. Na rozdíl od nás na mě ta němá tvář pozorně kouká. A kouká, jako by rozuměla.

Určitě, je tu řada komunikačních problémů. S perloočkami a buchankami je, vážení, po čertech těžká řeč. Podobné je to u svilušek či mšic. S brablenci to není o moc lepší. Ale přiznejme si sebekriticky – i s lidmi, savci to bezpáteřními, se občas po pěti pivech a něco malých fernetech taky kale nedomluvíte.

Karel Křivánek

Autor je pedagog a kurátor