Co do nich vlastně vyhazovat? Trávu, listí, kuchyňské zbytky rostlinného původu, čajové sáčky nebo kávovou sedlinu. Naopak třeba kosti, maso ani exkrementy do takových nádob zásadně nepatří.

Od nového roku tak může sedmnáct obcí výrazně ušetřit. Biologický odpad dnes totiž tvoří čtyřicet až šedesát procent komunálního odpadu. „Po tom, co se začne třídit, obce ušetří, protože se objem komunálního odpadu zmenší, a tím se sníží výdaje za jeho skládkování,“ vysvětlil Tomáš Hlavenka, ředitel společnosti STKO, která se zabývá svozem odpadů v regionu.

Právě tato firma vytvořila projekt týkající se třídění a zpracování bio odpadu a získala na něj peníze z fondu Evropské unie. Zavedení separace bio odpadu vyjde na patnáct milionů, přičemž jedenáct milionů pokryje dotace.

STKO rozveze v Mikulově a okolí kolem 4300 popelnic a kontejnerů, které budou sloužit lidem. Díky speciálnímu systému odvětrávání hmota uložená po několik dnů v nádobách nezapáchá. Přesvědčit se lze třeba na ulici Vídeňská, kde už jedna popelnice na bio odpad je. Nádoby na bio odpad si budou moci koupit také soukromé firmy, kterým STKO za poplatek zajistí jeho odvoz. Svážet by se měl jednou za dva týdny a poputuje do regionálních kompostáren.

Města a obce novinku vítají. Biologický odpad jim totiž v některých obdobích doslova přerůstá přes hlavu. „V deštivém období, kdy nebylo možné udržovat městskou zeleň, tráva přerostla a odpadní jáma, kam posečenou trávu vyvážíme, byla již téměř plná,“ uvedl Václav Gembický, ředitel společnosti Tedos, servisní organizace města Mikulov.

Rozšíření toho, co půjde vytřídit, vítají také v Novosedlech. Ty skončily loni na třetím místě krajské soutěže, kde se hodnotily obecní systémy třídění odpadu. „Rozhodně tuto iniciativu vítám, ale myslím, že je potřeba zvážit specifika třídění biologického odpadu,“ upozornil novosedlský starosta František Trefilík.

Podle něj by se nemělo zapomínat na alternativní cesty, jak se takového odpadu ekologicky zbavit vlastními silami. To platí zejména pro ty, kteří mají drobné hospodářství. Část odpadu lze zkrmit, zbytek uložit na kompost. „Uvidíme, co ukáže zkušenost. Máme tu asi sedmdesát bytů, tam je dodávka nádob na místě. U rodinných domků budeme reagovat na požadavky občanů,“ doplnil Trefilík.

Novosedly už vlastně udělaly první krok. Na jejich hřbitově je kromě kontejneru na směsný odpad umístěna také nádoba určená výhradně na květiny a plevel. Lidé však mezi nimi zatím nerozlišují.

A to bude možná kámen úrazu ve všech obcích. Možnost chovat se ekologicky a pomáhat tak přírodě mnohdy jako motivace nestačí. Lidé si však neuvědomují, že může jít i o jejich peněženky. Když pomůžou ušetřit obci, nebude jim třeba muset v budoucnu zvyšovat poplatek.

DANA SMRČKOVÁ