„Na dnešním mimořádném zasedání městské rady jsme to řešili. Shodli jsme se, že zamítavé stanovisko nezměníme. Posouzení vlivů výstavby na životní prostředí se v této souvislosti řešilo už popáté. Opět ale byl předložený návrh nedostatečný, stále chybí pořádná studie řešení dopravy i dopadu na krajinný ráz," měl ve čtvrtek jasno místostarosta Břeclavi Jaroslav Parolek.

Konečné rozhodnutí bude ležet na bedrech stavebního úřadu. Ten se v případě velkých staveb většinou opírá o studie EIA, které zkoumají dopady na životní prostředí a počítají i s námitkami veřejnosti. Investoři studii EIA zatím ani jednou nepředložili.

„Do sedmého ledna můžeme projekt připomínkovat. Určitě toho využijeme. Hlavní argumenty proti výstavbě budou směřovat k už tak dopravně kolabující tepně mezi Poštornou a centrem města," vzkázala Zuzana Candigliotta za občanské sdružení Zelené Podluží, které proti obchodnímu centru u Včelínku brojí.

Osm set aut denně

Centrum obchodu a služeb podle návrhu počítá s parkovištěm pro dvě stě aut. Denně by ale podle odhadů mělo posloužit až osmi stům vozům.

„S výstavbou obchodního centra jsou spojené i veřejně prospěšné stavby jako propojovací silnice z ulice Pod Zámkem do křižovatky na třídě 1. máje a U Nemocnice nebo chodníku a cyklostezky podél třídy 1. máje směrem na Poštornou. Tím dojde k odlehčení dopravy a zároveň se vybuduje přístup pro další rozvojové plochy," zdůrazňují investoři v návrhu projektu.

Plán počítá se zahájením výstavby obchodního areálu, který má zabírat šestnáct a půl tisíce metrů čtverečních, už v dubnu. Podle popisu má být v přízemí supermarket a sklady, v patře pak kanceláře a služby. Zaměstnání by tam našlo padesát lidí, kteří by obchod obsluhovali po celý týden od sedmi do dvaadvaceti hodin.

K případné výstavbě se v návrhu vyjadřuje také Agentura ochrany přírody a krajiny. Byť se jedná o zemědělskou půdu v centru města a chráněné rostlinné ani živočišné druhy se v lokalitě nenacházejí. Jde totiž o zásah do přírodního systému.

„Z pohledu ochrany přírody je velmi cenný lem na jihozápadní straně parcely. Jedná se o bývalou hráz nebo zemní val, který je porostlý starými a přestárlými duby, babykami a dalšími stromy. Místo je významné pro ptáky, savce či obojživelníky," vyjádřili se odborníci k návrhu.

Výstavbě, o niž usiluje pražská akciová společnost Kalahari, nebrání ani územní plán, ani soukromí vlastníci parcel. Těmi jsou společnosti Dreamliner a Axiom Plus.