Do terénu v okolí Břeclavi vyrazili zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, kraje, města, silničářů i lesníků. "Těší mě, že odborníci v terénu konstatovali, že kompenzační opatření plní svůj účel. Ke kontrolám dochází průběžně s tím, že pokud je potřeba, ladí se detaily konkrétního opatření tak, aby svůj účel plnilo co nejefektivněji," sdělil pro Deník Rovnost břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Včerejší kontrola zatím nebyla tou poslední. „Účinnost kompenzačních opatření budeme sledovat, a tedy i každoročně kontrolovat, až do doku 2023,“ doplnila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Silničáři aktuálně dokončují dokumentaci k zahájení výběrového řízení na zhotovitele zemních prací, jakými je například skrývka ornice. To proto, aby mohl začít záchranný archeologický výzkum. „Současně také dokončujeme dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele záchranného archeologického výzkumu. Předpokládáme, že obě výběrová řízení bychom mohli zahájit v průběhu července,“ upřesnila Trubelíková.