Kompenzační opatření, která lze překládat jako náhrady za vzácné lokality (v soustavě chráněných území Natura 2000 – pozn. red) zasažené stavbou obchvatu, platí podle Brabce už od počátku května. Na další dojde ještě letos a zbytek příští rok. Jedním ze stěžejních kroků bylo nalezení náhrady lužního lesa: stane se součástí Drnholeckých luhů. „Vláda už to schválila," přikývl Brabec.

Celkový počet opatření je 25, u poloviny si lze podle ministra zapsat: splněno. 
I proto se původně odhadovaný rok zahájení prací – 2022 – změnil na bližší období. Padla opatrná zmínka s údajem 2018.

Přiblížení výstavby je však zatím pouze teoretické. Starosta Břeclavi Pavel Dominik upozornil, že náhrady za přírodní místa jsou jednou ze součástí rozsáhlého projektu, na jehož výsledek čekají tisíce Břeclavanů a lidí z okolí. „Je nyní na nás, abychom se s investorem stavby, Ředitelstvím silnic a dálnic, dohodli co nejdříve na dalším postupu," reagoval Dominik.

VÍCE SE DOČTETE V SOBOTNÍM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ BŘECLAVSKÉHO DENÍKU ROVNOST