Pro stavbu obchvatu je to další komplikace. „Když člověk potřebuje někoho odvézt z jedné strany Břeclavi na druhou, je to velký problém. První by měli být lidé, a pak teprve příroda,“ komentoval Břeclavan Jaroslav Hýbner.

Kritičtí jsou i další, kteří cestují trvale ucpaným okresním městem. „A nezatíží víc životní prostředí kolony a neustálé popojíždění aut?“ ptal se na sociální síti Libor Létal.

Stavba měla vydané územní rozhodnutí, ale právě bez posouzení vlivu na životní prostředí. Jedenáctikilometrový úsek silnice má vést přes chráněné území Natura. „Bez posouzení vlivu na životní prostředí vůbec neměl vydat stavební úřad v Břeclavi územní rozhodnutí. Právě na to jsme upozornili,“ vysvětlil Miroslav Patrik ze spolku Děti země s tím, že nezákonné bylo i rozhodnutí Krajského úřadu v Brně a ministerstva životního prostředí.

Radnice se připojila k ministerstvu a investorovi: Ředitelství silnic a dálnic. Podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. „Budeme se snažit rozhodnutí soudu zvrátit a připravíme biologická hodnocení, která budou případně potřeba, aby investor získal náskok,“ osvětlil starosta Pavel Dominik.

Termín možného zahájení stavby obchvatu odsunul už krajský odbor životního prostředí na rok 2022. „Není pravděpodobný vzhledem k tomu, že před vydáním stavebních povolení musí být zajištěná kompenzační opatření,“ informovala nedávno mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Tento měsíc už státní firma na svém webu udala jako rok zahájení výstavby 2024. Vyjde na 1,3 miliardy korun.

Jak už Rovnost uvedla, déle než dvacet let je na papíře i obchvat Hodonína. Stavbu stát považuje za nehospodárnou a projekt zmrazil. Na začátku roku naopak začala druhá etapa obchvatu Znojma. Vyrostou tam mosty přes potok Leska či přemostění obchvatu směrem na Únanov.

Problémy stavby • obchvat má vést chráněným územím Natura 2000
• žaloba ekologických aktivistů na projednání dopadů stavby na životní prostředí
• problematický výkup pozemků