Valtičtí se přes poslance Jiřího Petrů obrátili na nejvyšší místa. Ve městě se poté uskutečnila schůzka, na kterou přijel také náměstek ministra kultury či ředitel odboru památkové péče. „Každá ze stran vyjádřila argumenty pro obhájení svého stanoviska a z jednání byla zřejmá snaha o dohodu, aby územní plán Valtic mohl být schválený na zastupitelstvu," uvedl Trojan. Ještě předtím lidé ve městě podepisovali petici, která měla demonstrovat odmítavý názor na vznik tunelu.

PETICE 358 PODPISŮ

Podle iniciátora podpisové akce Milana Sedláčka účel splnila, přestože k ní přidalo jméno jen několik set obyvatel. „Podepsalo ji tři sta padesát osm lidí. Neobcházeli jsme dům od domu, nechali jsme na každém, zda svůj podpis doplní. Nakonec jsem byl mile překvapený," tvrdil Milan Sedláček.

Pakliže by snahy o zvrat vyšly naprázdno, byli někteří z Valtických odhodlaní zasadit se o vystoupení města z UNESCO, a tím se dostat ze správy památkářů. „Mezi zastupiteli se dokonce objevují názory, že by město Valtice mělo schválit usnesení, že by v případě pokračujícího přístupu Národního památkového ústavu a ministerstva kultury k územnímu plánu města a jeho nezbytnému rozvoji požádalo UNESCO o vyškrtnutí se seznamu," informoval Petrů už dříve ministra Hermana.

Nově budou součástí územního plánu dvě možné formy. Silniční obchvat po povrchu by měl přímé napojení na silnici do Lednice a do Hlohovce. „Má řadu předností. Především umožňuje dopravní obslužnost Hlohovce a Lednice a severních částí města mimo centrum Valtic. Jakákoliv jiná varianta toto napojení neumožňuje," obhajoval postoj města Trojan.

Dalším klíčovým bodem je podle něj cena: ve srovnání s tunelem je nadzemní řešení výrazně levnější. „Stejně tak znamená i nejšetrnější zásah do okolní krajiny," podotkl.

Stavba obchvatu je nyní podmíněná pořízením územ-ní studie. Ta prověří nabízené varianty z technického i ekonomického hlediska a také dopady na životní prostředí. Kdy bude dokument hotový, je nejasné.