„S výstavbou začneme hned, jakmile krajský úřad potvrdí, že uložená kompenzační opatření jsou účinná,“ doplnil Fiala.

Do Břeclavi dorazil na kontrolní den, který měl zhodnotit, jak daleko jsou opatření uložená v souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu města. Jejich smyslem je nahradit negativní dopad stavby do území v soustavě Natura 2000.

Celkem jde o pětadvacet kompenzačních opatření různých typů – vybudování lesních tůní, výsadba a úprava lesních a lučních porostů, výsadba dřevin a alejí, zavěšování ptačích budek pro zpěvné ptactvo či hnízdních podložek pro čápy. Splnit zbývá už jen tři ze zadaných podmínek. 

Kontrolní den ke vzniku obchvatu v Břeclavi, obnovená tůň ŠtoglovkaZdroj: Jiří Holobrádek