Podle Trampoty nejsou podobné objevy na jihu Moravy zcela ojedinělé. „Pozůstatky osídlení se dají na jih a západ od Brna najít poměrně běžně, zvláště v okolí vodních toků,“ uvedl archeolog.

Výzkum je prozatím pozastavený, v září bude pokračovat.

Nové objevy nemají stavbu kulturního domu omezit. „Nepředpokládáme zdržení. Průzkumy byly šetrné a chod stavby nijak nenarušily,“ ujistil drnholecký místostarosta Bronislav Kocman.

Stavba má být podle plánů představitelů obce hotová na podzim příštího roku. Náklady na ni jsou sedmdesát milionů korun.

Kulturní dům nabídne kapacitu kolem 450 návštěvníků a jeho součástí bude i malý amfiteátr. 

DOMINIKA SVOBODOVÁ