Všechny bedýnky s tajemstvím jsou uložené vždy na zajímavých místech podél řek. „Jsou umístěné tak, aby byly lehce přístupné i pro rodiny s dětmi," informovala tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Jejich kompletní seznam i souřadnice najdou zájemci na internetových stránkách www.pmo.cz nebo na www.geocaching.com.

Jen souřadnice

Na Břeclavsku se mohou dobrodruzi a lovci vydat na Mikulovskou vinařskou stezku k Novým mlýnům nebo k řece Morava před soutokem s Dyjí. „V každé krabičce je navíc pro úspěšné nálezce umístěná malá pozornost v podobě praktického dárku," lákala Tomíčková.

Geocaching se v poslední době i podle slov ředitele Povodí Moravy stává nesmírně populárním. „Rádi bychom proto touto formou přivedli na zajímavá místa v povodí Moravy více turistů a ukázali lidem, že naše činnost není spjatá pouze s ochranou před povodněmi, ale spočívá v komplexní péči o vodní toky a životní prostředí," říká ředitel Jan Hodovský, který se geocachingu navíc sám aktivně věnuje.

A co geocaching vlastně je? Je to hra na pomezí sportu a turistiky. Hráči za pomoci navigace vyhledávají podle souřadnic schránky. Po objevení se zapíší do logbooku a opět ji zamaskují a uschovají na stejném místě. Hráči mohou rovněž měnit jejich obsah.