Investorem projektu, který soutěží pod názvem Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel, je Povodí Moravy.

Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně. V letošním roce posuzovala odborná porota sto jedna projektů, z nichž vybrala nejlepších čtyřiadvacet.

Mezi nimi i projekt Povodí Moravy, kdy vodohospodáři obnovili přirozený vodní režim záplavového území Dyje vytvořením téměř šesti hektarů periodicky zaplavované nivy s přirozeným vodním korytem a tůněmi a vysadili lužní les. 

„Odstranili jsme levobřežní hráz, aby se voda mohla rozlévat. Vytvořili jsme tůně, mokřad a na  sedmnácti hektarech jsme vysázeli skladbou bohatý lužní les, ve kterém rostou desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy plynuly do zalesněné části nivy,“ popsal projekt generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

O vítězi soutěže rozhodne porota 4. listopadu na celostátní konferenci věnované adaptacím na změnu klimatu v Praze. Zapojit do hodnocení se však může i veřejnost. Odevzdat hlasy mohou totiž lidé v kategorii Cena sympatie přímo na webu Adapterra Awards až do 15. října.