Nyní je prioritní obnova inženýrských sítí, proto je pravděpodobné, že první výsadby budou směřovány do okolí obcí nebo do poškozených parků a parkových lesů.

Na obnovu prostranství přímo v obcích se dostane až po zpracování projektových dokumentací. Lidé se vrhnou na první výsadby už letos na podzim, většinu ale odborníci plánují na příští rok. „Hrušky mají zájem o celkovou koncepci obnovy zeleně v obci, nejdříve je ale třeba obnovit technickou infrastrukturu, především elektrické a plynové vedení,“ sdělila hrušecká starostka Jana Filipovičová.

Zájem o začlenění do koordinovaného plánu obnovy zeleně mají také představitelé městysu Moravská Nová Ves. „Moravská má značně zdevastovány veřejné prostory, prioritně musíme v místě řešit urbanismus a pracovat na obnově vedení elektřiny a plynu. O společný projekt ale stojíme,“ potvrdil starosta Marek Košut.

Zástupci obcí projednávali také péči o vysazené porosty poté, co je začlení do krajiny. „Jsme rádi, že se obcím podařilo najít společnou řeč a velmi děkujeme Mendelově univerzitě za nabídku koordinace a odborného vedení. Při vypisování dotačního titulu na obnovu zeleně budeme apelovat na ministerstvo, aby součástí podpory byla i následná péče. Je snadné zasadit, složitější je ale uzalévat,“ řekl po setkání břeclavský místostarosta Jakub Matuška. Pod Břeclav jako obec s rozšířenou působností Moravská Nová Ves a Hrušky patří.

Představitelé postižených obcí už nyní při obnově zohledňují adaptační strategie a v reakci na tornádo padly také požadavky na úpravy zemědělské krajiny. I v této oblasti chtějí změnu, ať formou výsadby alejí nebo ambicióznějšími zásahy.

STÁRKOVÁ KAROLÍNA