Vodní plochu, která se v současnosti pronajímá k chovu ryb, by Kostičtí v první fázi rádi odbahnili. „Momentálně se na dně nachází asi pětačtyřicet centimetrů bahna. Vzhledem k tomu, že se u nás budovala kanalizace asi v polovině sedmdesátých let, většina splašků z části dědiny do té doby tekla právě sem," přiblížil starosta obce Libor Balga.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkKostický rybník vznikl na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. „Na to, o jak velké dílo se jedná, se nám o něm mnoho dohledat nepodařilo. Víme například od pamětníků, že tehdy hlínu odváželi na koňských povozech, ale fotodokumentace z této doby nám chybí," přiblížila místostarostka Vladimíra Požgayová.

V lokalitě pod ulicí Tvrdonskou je poměrně vysoká spodní voda, což by Kostičtí chtěli využít na vybudování tůní v původním přírodním korytu v současnosti již zaniklého potoka Svodnice. Toto koryto je každé jaro stále ještě rozeznatelné. „Rádi bychom také vytvořili místo ke koupání, a spojili tak jak rekreační využití lokality pro občany, tak podpořili biodiverzitu a zároveň udrželi vodu v krajině," uvedla Požgayová.

Množství materiálu, které se nahromadí při výkopu, by tamní chtěli použít na modelaci břehů stávajícího rybníka a vybudování ostrůvků. „Tím se sníží náklady za odvoz a uskladnění zeminy. Když zde pak dosadíme původní vrby a doplníme mobiliář, vznikne moc příjemné místo k trávení volného času pro celou rodinu," dodal starosta.

Pro rybáře

V blízké lokalitě směrem k lesu již byla upravena cyklostezka a do konce srpna zde přibude i naučná stezka s přírodními zajímavostmi. Jednotlivé projekty na sebe tedy budou navazovat.

Více jak desetihektarový Kostický rybník však ke koupání sloužit nebude. Využívat by ho měli primárně místní rybáři.

O vybudování nových vodních ploch se v Kosticích debatuje už několik let, revitalizace starého rybníka se řeší poslední dva roky. Záměrem vedení obce je oba projekty spojit a provázat, a tím snížit celkové náklady. Letos se obci podařilo ukončit pod dlouhých letech majetkoprávní spory, které se týkaly přístupových cest, hráze a části rybníka.

Klidová zóna

Proto jsou Kostičtí právě teď nejblíže k záměru vybudovat klidovou zónu - mají zpracovanou i projektovou dokumentaci. „Protože však byla připravená na dotační tituly, které byly v mezičase již ukončeny, budeme ji muset mírně přepracovat a nachystat na podmínky nového projektového období," podotkl starosta.

Revitalizace a odstranění stoletých nánosů bahna se na konci loňského roku dočkal také Zámecký rybník v Lednici. Investorem akce, která spolkne na sto milionů korun a potrvá asi tři roky, je Biosférická rezervace Dolní Morava. „Zámecký rybník nebyl posledních zhruba sto let odbahněn a postupně se zanáší,“ vysvětlil ředitel obecně prospěšné společnosti Jan Vybíral. Unikátní akce má pomoci i hnízdění ptáků.

Obnovit rybník chtějí také v Milovicích nebo Rakvicích, kde má dojít ke zpevnění břehu, který se vlivem půdní eroze postupně sváží do rybníka. Dojít k tomu má již letos. „Stavební část, tedy zpevnění tohoto nejhoršího úseku, máme v plánu jako první. Břeh totiž čím dál více ustupuje směrem ke krajské silnici. Máme již hotový projekt a na konci roku jsme podali žádost o dotaci. Předpokládáme s investicí ve výši asi dvou milionů korun," přiblížil před časem starosta obce Radek Průdek.

Kromě zpevnění zásypem kamenů by proti erozi měla pomoci i revitalizace okolí rybníka a výsadba dřevin. „Rádi bychom zachovali dubový hájek ve špici rybníka, zůstat by měly i vrby, které po diskuzi s odborníky hodláme doplnit. Stejně je to i s ostatními dřevinami. Je nám jasné, že výsadbou zabráníme i zanášení půdy z okolních polí a následné zabahněnosti. S čím však počítáme, je odstranění neperspektivních dřevin," popsal starosta situaci kolem rybníka, který je v létě vyhledávaným cílem milovníků koupání v přírodní vodě.

V revitalizaci rybníků v katastru obce chtějí Rakvičtí pokračovat. „Ve velice špatném stavu je také Kamenský rybník poblíž Habánské cyklostezky vedoucí do Lednice. Protože je v soukromém vlastnictví, s majiteli nyní jednáme o odkoupení dvou třetin tak, abychom mohli začít s obnovou," naznačil Průdek.