Muzejníci si nejvíce cení právě betlému z šustí, který vyrobila jejich dlouholetá členka Petronila Slámová. Zajímavý je i velký kostelní betlém zapůjčený ze slovenských Velkých Levár. Svůj modurový betlém přinesla i velkobílovická starostka Marie Vlková.

Výstava je přístupná do začátku ledna, a to každou neděli a svátek od 14 do 17 hodin nebo po předchozí domluvě na telefonu 519 347 975.