Další zvědavci si je fotili po cestě do centra města. V průvodu nechyběla ani Zdena Miklíková. „S dětmi z Charvatčánku procházíme na Tři krále městem každý rok. Mám v souboru vnučku. Letos jsme si vymodlili hezké počasí, i velbloudi cestu přežili," zasmála se žena už v cíli trasy, u kina Koruna.

Tam koledníkům požehnal břeclavský děkan Josef Ondráček. Tříkrálové sbírce ještě před ním „požehnal" i starosta města Oldřich Ryšavý.

Po dechové hudbě Vinařinka v programu vystoupily děti z Břeclavánku, nechyběl ani živý Betlém.

Sbírka, kterou pořádá Oblastní charita Břeclav, trvá až do 14. ledna.