„Nejde jen o práci s mimořádnými talenty. Přijíždějí i děti, které mají hudbu prostě jen rády. Je úžasné sledovat, jak si všichni vzájemně fandí, kolik je mezi nimi tolerance a úcty k umění druhého bez ohledu na velikost toho umění,“ uvedla jedna z pořadatelek klavírních kurzů Audaces Fortuna Iuvat Monika Czajkowská. V tamní základní umělecké škole budou žáci pod vedením svých učitelů zkoušet nejrůznější skladby až do pátku. Ve čtvrtek v šest hodin v podvečer však mohou lidé přijít zhodnotit jejich snahu do zámeckého sálu a v pátek ve dvě hodiny odpoledne se studenti představí v sále základní umělecké škole.