V čele šla šestice hochů, kteří byli vybavení hrkači, řehtačkami a klapačkami. O Velikonocích tak každoročně nahrazují kostelní zvony, které utichly, protože podle pověry všechny na Zelený čtvrtek odletěly do Říma. Hlasité zvuky, které tradiční nástroje v rukou dětí vydávají, vyzývají lidi, aby přišli do kostela. Dříve chodily v Lanžhotě desítky takových dětských skupinek. Mezi takzvanými hrkači byla i rivalita, vznikaly dokonce i menší konflikty.