K tomu jim zdravotníci Českého červeného kříže, který akci připravil ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, také změřili tlak. A to vše bezplatně po předložení kartičky pojištěnce. Každý odcházel s kartou se zapsanými údaji a těm, kterým naměřili zdravotníci vyšší hodnoty, doporučili návštěvu praktického lékaře. A také poradili, jak obtíže řešit.