„Akce se uskutečnila ve dvou termínech v sobotu 16. listopadu a 1. prosince. Povodí Moravy poskytlo rybářům klíče od závor, aby měli zajištěný pohodlný přístup na všechna místa, kde bylo potřeba odpad uklidit. Obce Dolní Věstonice, Pavlov, Rakvice, Milovice a Strachotín poskytly dobrovolníkům igelitové pytle a zajistily svoz odpadu na skládku v katastru příslušné obce," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Skupina osmadvaceti brigádníků uklidila první den břeh v délce šesti kilometrů v katastrech obcí Milovice, Pavlov a Šakvice. Posbírali a odvezli na dvě stě pytlů odpadu. V dalším termínu se sešlo patnáct dobrovolníků, kteří v úklidu pokračovali.

Odpad tvořily hlavně PET lahve, pneumatiky, igelity, ale našly se i staré boty. „Uvítali jsme to a s rybáři se domluvili, že se podobné akce budou na jaře opakovat," dodala mluvčí.