„Tradiční hody u nás pořádá Sokol. Když se loni sehnalo asi jen pět párů krojovaných, tak jsem neprozřetelně řekla, že sokolům ukážeme, jak ty hody dokážeme udělat,“ přiblížila zrod akce jedna z pořadatelek Marie Málková.

Hody začaly již odpoledne, kdy stárky procházely Popice a zvaly obyvatele vínem a koláčky na hodovou zábavu. Večer si pak krojované nejdříve vyžádaly hodové právo od starosty, poučily přítomné o tom, jak se na zábavě chovat, a zatančily také Moravskou besedu. Kromě toho čekalo na hodující klobáskové sólo, při kterém každý, kdo tancoval, dostal klobásku a víno. Na půlnoc si ženy připravily ještě jedno taneční překvapení.