„Vytvořili jsme bývalá kasárna SS, v nichž si bývalí vojáci ukryli dokumenty, které chtěli za jakoukoliv cenu získat zpět. Docházelo tak k přestřelkám, někde až do roku 1950. Tehdy o šlo takzvané werewolfy, čili zbytky ortodoxních Němců, kteří nevěřili, že jejich nadvláda padla,“ sdělil ředitel muzea Petr Pajpach.