Každou středu se snaží ty nejmenší povzbudit vtipnými scénkami, a možná jim i tak trochu pomoci k uzdravení.

Tentokrát přijel doktor Žouželík s budoucí vrchní sestrou Andělou.