Tamní hippoclub ji pořádá u příležitosti zakončení jezdecké sezóny.

Jezdci na koních a ostatní hosté v kočárech a vozech nejprve projeli průvodem Lednicí až k vlakovému nádraží, kde vyrazili do terénu.

Trasa vedla kolem památek Lednicko-valtického areálu, jako je Rybniční zámeček, Tři Grácie a Rendez-vous.

Poslední zastávka byla symbolicky u kaple svatého Huberta, pána lesů a patrona myslivců, střelců i jezdců

Hubertovo poselství:

Právě došel pozdrav milý, od Pána, jež v tuto chvíli sleduje nás zrakem svým

a zdraví nás svým poselstvím.

Já, Hubertus lesů Pán, sezonou jsem již ukonán.

Někde celkem dobrá byla, jinde moc se nezdařila.

Proto, když čas se začíná krátit, snažte se teď náladu mou vrátit.

Jeďte jízdu plnou vzruchu, avšak v přátelském jen duchu.

Komu zem se dotkne gatí, nebo v příkopu se ztratí,

litrem vína pokutu svou splatí.

Toho, kdo by skoky vynechal, objel je a chtěl jet dál,

nejpřísnější čeká trest, dva litry za každou lest.

Kdo se dříve vrátí z lovu, ten platí litr bez pardonu.

Komu čest, tomu sláva… liščí ocas, čest mu vzdává.

Lovu zdar… z d a r r r…