Díky rozšíření služeb o další potřebné analýzy je laboratoř schopná zpracovat velké množství vzorků vína v krátkém čase. „Výsledky analýz tak můžeme zasílat vinařům ještě v den, kdy nám vzorky poslali. Nejpozději pak den následující,“ vyzdvihla přednosti nových technologií marketingová manažerka společnosti Renata Hlaváčková.

Stavební práce na nové laboratoři započaly loni v květnu.