Ulicí prochází dvě dívky oblečené v kroji, v rukou nesou sáně. Po chvíli zatočí doprava a mizí v oblaku voňavého kouře. Za okamžik je čeká vystoupení na sobotním vánočním jarmarku v Drnholci, na který zamířily desítky lidí.

V dálce se usmívají řezníci. První maso už vytáhli z kotle, brousí nože a krájí poctivá kolečka tlačenky. „Neostýchejte se a pojďte si nabídnout," pobízejí návštěvníky v pořadí devátého jarmarku.

K ochutnání je i polévka s kroupami a další zabijačkové dobroty. Každou chvíli také cinkají skleničky po okraj naplněné slivovicí. Na zahřátí.

HLAVNĚ PERNÍKÁŘKY

Ve vchodu do kulturního domu visí zvon. Každý, kdo prochází, si na něj může po cestě k jarmarečním stánkům zazvonit.

Stoly nabízí pohled na malované sklo, keramiku, vánoční ozdoby či kosmetiku. „První jarmark se datuje se vznikem našeho folklorního souboru Jarabáček. Oslovila jsem tehdy místní řezníky, jestli by mohl být jarmark součástí ochutnávek zabijačky," vypráví jedna z pořadatelek a zároveň vedoucí Jarabáčku Bronislava Šimčíková.

Vzpomíná, že začínali před lety se dvěma stánky. „Dneska k nám jezdí ze širokého okolí. Hlavně tedy perníkářky," zmiňuje.

Někteří si už odnáší v tašce nakoupené věci a netrpělivě očekávají začátek vystoupení místních i přespolních dětí. „Lidé si přáli, aby tady nebyla jen folklorní pásma, takže jsou připravená i vystoupení kroužku kytary nebo trampolín," jmenuje pořadatelka.

Jednotlivá čísla doprovází hlasitý potlesk, nechybí ani na závěr zazpívaná koleda společně s rodiči. „Je to fajn událost, ráda podpořím místní spolky a nadšence," usmívá se Jana Kalandrová z Drnholce.