Nápad se zrodil v hlavě matky prvního stárka. Zástupci krúžku pak dali výzvu na svůj facebook a měla úspěch. „Udělala jsem s tchyní před dům babičku v kroji. Zezadu je tak věrohodná, že ji malý soused pozdravil. Potom se lekl, že je to jen figurína,“ sdělila za kroužek Ludmila Kučerová. Její syn měl jít letos poprvé v chase. Premiéru nakonec musí odložit na příští rok.

Přidali se i další. „Jsme rádi, že se lidé zapojili. Hodně nám píší i cizí lidé, že je to výborný nápad," podotkla Kučerová.

Nápady byly různé. Kromě krojů za okenními tabulemi vystavili Kostičtí krojové doplňky i na vstupní dveře. „Jedni měli přede dveřmi dokonce stoličku, na ní víno a koláče, aby si mohli kolemjdoucí nabídnout," zmínila Kučerová. Jinde zase měli hrozny.

Aktivitu si pochvalují také představitelé tamní radnice. „Podle reakcí se toho chytilo hodně lidí. Líbilo se to i přespolním,“ ocenila místostarostka Vladimíra Požgayová.

Sama se do výzvy také zapojila. „Nápad se mi líbí i lidsky. V dnešní době, kdy slyšíme všude kolem samé negativní zprávy, toto bylo velmi pozitivní gesto," řekla Požgayová.

Vyzvihla i moment, kdy kolem jednoho vystaveného kroje šla školka a učitelka si o tom pak s dětmi povídala.