Kromě vaření punče měli soutěžící za úkol složit básničku o délce minimálně padesáti slov, v níž by se objevovala slova peklo, postel a němý. Pak soupeřili na překážkové dráze i ve hře s názvem Protahování provázku.

Doprovodné disciplíny se každý rok mění. „Program je nenáročný, lidový, aby se lidé pobavili a ochutnali punče. Týmy do toho jdou ve svém volném čase, dělají to pro zábavu," uvedla jedna z organizátorek Jana Tupá z odboru marketingu a kultury města Hustopeče. To soutěž pořádalo zároveň s Mikulášským jarmarkem.