Rybářům nezbývá než čekat, že si ryby při postupném vypouštění vody z rybníka dají říct a vypraví se z odlehlejších míst směrem k lovišti. Většina ryb, které uvíznou v sítích, skončí v pohořelických sádkách. Některé dravé ryby zase poputují do výtažníků pod Nesyt a poté zpět na další vegetační období.

Na výlov největšího moravského rybníka mají rybáři pět dní. Obhospodařují totiž řadu dalších vodních ploch. Všechny chtějí slovit do 17. listopadu, což je pro rybníkáře na jižní Moravě historicky takzvaně zámrzní den. Lovit rybu po tomto termínu, je vzhledem k proměnlivosti počasí nebezpečné.