Vystoupil folklorní soubor Charvatčánek, k vidění byly fotografie, staré školní pomůcky i historické dokumenty. „Máme tu i třídní knihy z devatenáctého století, které nám půjčili v mikulovském okresním archivu," upozornila na vystavené originály ředitelka školky Jitka Šaierová. Do historických školních oděvů se oblékly také děti, které přečetly vybrané úryvky ze školních kronik.