Podle předsedy hodnotitelské komise Pavla Forejtka z Židlochovic se počet trofejové zvěře v lovecké sezoně 2013 snížil, jejich kvalita je průměrná. „U srnců bodujeme délku parůžek, takzvané perlení na nich nebo hmotnost. U jeleních trofejí také délku lodyh a počet výsad," popsal zjednodušeně včerejší úkol čtrnácti členů komise Forejtek.

Obvykle myslivci vyberou patnáct až dvacet nejlepších „kousků". Nejvíce bodované trofeje, které získají medaili, se mohou dostat až do celostátní soutěže.

Klesající počet stavů lovné zvěře si tento povoláním veterinář vysvětloval zhoršujícím se životním prostředím, na kterém se nemalou měrou podílí převaha technických plodin (kukuřice, řepka) vysazovaných na polích. Podle jeho slov druhům lovených myslivci příliš nepomáhá ani současná dopravní situace.

Přehlídka trofejí se uskuteční 5. a 6. dubna v Pavlově.