„Dlouhá desetiletí chodili Břeclavané po Smetanově nábřeží okolo malého parčíku. A asi jen málokdo si všiml kamenného půlkruhu vykukujícího zde ze země, pokud by mu vůbec věnoval pozornost. Jen zasvěcení a historici věděli, že tam až do října 1938 stál Památník svornosti," popsal Michal Uher z Klubu vojenské historie Břeclav.

Jak dále připomněl, památník byl postaven z darů v roce 1934 na památku československých dobrovolců z Itálie, kteří bojovali na jižním Slovensku a chránili hranice nově vzniklého státu po roce 1918. „Pomník byl stržen v říjnu 1938 po obsazení města německou armádou a po válce již nebyl obnoven," doplnil Uher.

Až v sobotu při oslavách stého výročí vzniku Československa se při obnoveném památníku sešli představitelé města, spolků a obyvatelé Břeclavi.