U Masarykovy sochy vedle někdejší Dukelské školy položili věnce představitelé města, zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, skauti i junáci. Členové Klubu vojenské historie Břeclav opět drželi čestnou stráž. Kromě starších obyvatel se setkání zúčastnili i středoškoláci.