„Chtěli jsme odměnit občany, kteří dělají našemu městu čest. A to nejen za dlouholetou činnost v různých oborech, ale také za aktivní činnost v nedávno skončeném roce 2023,“ vysvětlil starosta Svatopluk Pěček.

Rada města vybrala čtrnáct jmen, ke kterým se v loňském roce vázaly mimořádné úspěchy. Připomínat jim je bude plaketa, kterou ocenění lidé převzali na břeclavské radnici z rukou starosty Svatopluka Pěčka a místostarostů Jakuba Matušky, Petra Vlasáka a Milana Klima.

Plánovaná estakáda přes Nové Mlýny dle minulých návrhů.
Dálnice z Brna do Vídně: silničáři přepracovali dokumentaci, navrhli i most

Podrobné zdůvodnění ocenění jednotlivých osobností najdou zájemci na webu města.

Seznam oceněných za ork 2023:

 • Dominik Šoška, Dominik Svoboda, Erik Kurial: za duchapřítomné a příkladné jednání při záchraně seniorky
 • Lucie Čechová: za mezinárodní ocenění v oblasti inovativní výuky
 • Kristýna Dobešová Zimmermanová: za významné ocenění školního pěveckého sboru Polyfonia a propagaci města
 • Jana Zeithammerová: za inovativní práci s mladými čtenáři s využitím moderních technologií a za propagaci nových trendů v knihovnictví
Svět bludišť v Drnholci je otevřený od pátku do neděle v čase od čtyř hodin odpoledne do osmi do večera.
Tip na výlet o jarních prázdninách. Světelná zoo v Drnholci má stále otevřeno
 • Jarmila Létalová: za celoživotní práci v oboru knihovnictví a zásluhy o rozvoj dětského čtenářství ve městě i v celém regionu
 • František Šulák: za dlouholetou a soustavnou práci v oblasti folkloru
 • Jiří Rufer: za celoživotní práci s mládeží ve skautingu
 • Lukáš Drobilič: za příkladnou reprezentaci města v oblasti sportu
 • Václav Hanzl: za dlouholetý a nesmazatelný přínos pro alternativní kulturní scénu v Břeclavi
 • Veronika Kamenská: za titul vicemistryně světa v parakarate a přínos v péči o duševní zdraví
 • Zdeněk Němec: za dlouhodobou propagaci významu břeclavské železnice a působnost v cestovním ruchu
 • Jiří Uher: za inovativní vedení a rozvoj Střední školy Edvarda Beneše a spolupráci s městem i místními firmami